+359 876 604 391    sunnybeachinvest@abv.bg

топ оферта

наем |

купи |Продай имот

Продайте имота си !!!

 

Ние предлагаме гъвкав план за посредничество при продажба на имот, като гарантираме индивидуален подход към всеки наш клиент и партньор съобразен с всичките желания на страните.

Преоритет в sunnybeachinvest.com е

бързата и експедитивна продажба на имота, в този характер предлагаме няколко форми;

 
Форма1;

 
Гарантираме сключване и приключване на сделка за посочен предварително срок срещу правото само sunnybeachinvest.com  да отговаря за рекламната кампания и продажбата на недвижимата собственост.

В случай, че желаете Форма1, моля изпратете ни

подробна информация на sunnybeachinvest@abv.bg

или се свържете с нас на +359 876 604 391.

 
Форма2

 
Стандартната форма на посредничество, според която sunnybeachinvest.com не гарантира срок за приключване на сделка и в отговор не проявява претенции в случайте когато собственика желае да работи и с други агенции или да отговаря сам за рекламната си кампания. В случай, че желаете Форма2, моля изпратете ни подробна информация на sunnybeachinvest@abv.bg

или се свържете с нас на +359 876 604 391.

sunnybeachinvest.com си запазва правото да не рекламира и да не предлага за продажба, преотдаване под наем имоти които са извън регионите, в които имаме представители. Същото е отношението към недвижимата собственост с неуточнен правен статут и/или имотни тежести и възбрани, недвижима собственост, която не отговаря на условията на sunnybeachinvest.com

Оценка на имот

Отдайте имот под наем

Продайте имота си

Наемете търговски обект

Правни услуги

застраховка имот

летищни трансвери

коли под наем